Zdravý vzťah k rómskej menšine je podľa odborníkov nevyhnutnosťou

Väčšina musí uznať spoločenskú a ekonomickú nespravodlivosť.

Veľkosť písma:A|A+

Na dosiahnutie sociálnej zmeny potrebujú Rómovia spojencov mimo komunity, zatiaľ čo kontakt medzi Nerómami a Rómami má tendenciu znižovať prevalenciu negatívnych názorov na Rómov. To sú medzi zisteniami medzinárodného tímu vrátane výskumníkov z Slovenská akadémia vied (SAV), ktorí tiež hovoria, že vzájomný kontakt je kľúčový najmä v krajinách s vyššou mierou negatívnych postojov.


Článok pokračuje po videoreklame

Článok pokračuje po videoreklame

Medzinárodný projekt ENGAGE sa zameriava na diskrimináciu Rómov v Európe a skúma vzťah medzi väčšinovými a menšinovými komunitami.

Jeho výskumníci tvrdia, že rasizmus a nevľúdna politická atmosféra sabotujú príležitosti na inklúziu Rómov a celkový spoločenský aktivizmus. Napriek implementácii antidiskriminačného zákona je rasizmus voči Rómom na Slovensku naďalej silný. Krajinu varovala Rada Európy, aby podnikla kroky na podporu boja proti rasizmu.

Tím sociálnych psychológov zo SAV spolu s maďarskými a španielskymi odborníkmi vypracoval štúdiu o protirómskych rasistických postojoch nerómskej väčšiny. Výsledkom je interaktívny súbor nástrojov vrátane metodológie na podporu aliancií medzi Rómami a Nerómami.

“Viac ako 80 percent opýtaných vyjadrilo silné pocity nespravodlivosti súvisiace s postavením Rómov v slovenskej spoločnosti. Viac ako polovica opýtaných sa prikláňala k názoru, že rómska menšina ako skupina sa môže efektívne zapojiť do aktivít na zlepšenie ich postavenia v spoločnosti.” Čím viac respondenti uznávali ‘skupinovú sebaúčinnosť’ a čím väčšiu nespravodlivosť respondenti vnímali, tým väčšia bola pravdepodobnosť, že sa rozhodnú zapojiť do takýchto kolektívnych aktivít,“ vysvetlila sociálna psychologička Barbara Lášticová.

Tím využil kontaktné intervencie, aby našiel riešenie nespravodlivosti voči Rómom a pomohol viac nasmerovať alebo podporiť pozitívny sociálny aktivizmus.

Štúdia ukázala, že keď Nerómovia cítia, že by mohli byť súčasťou zmeny v spoločnosti, je pravdepodobnejšie, že zmobilizujú a podporia aktivity zamerané na inklúziu Rómov.

Lášticová zdôrazňuje, že je dôležité si uvedomiť, že nespravodlivosť sa prejavuje v sociálnej aj ekonomickej oblasti.

Prostredníctvom série rozhovorov s rómskymi aktivistami tiež vysvetľuje, ako môžu mimovládne organizácie bojovať s osobnou a finančnou nestabilitou.

„Najväčšími prekážkami, ktoré bolo potrebné prekonať, boli paternalistické postoje majoritnej spoločnosti, nízke zastúpenie Rómov v očiach verejnosti a obmedzené znalosti o rómskej kultúre a identite. Rómske ženy boli označované za hlavné postavy spoločenských zmien, pričom spojenectvo s Nerómami bolo uznané za nevyhnutnosť,“ dodala psychologička.