Nový zákon niektorým uľahčuje manželstvo

Mení sa aj legislatíva týkajúca sa priezvisk.

Veľkosť písma:A|A+

Niektorým ľuďom na Slovensku sa sobáš uľahčil.

Ak sa budú chcieť páry zosobášiť niekde inde, už nebudú musieť získať povolenie od matričného úradu v meste, kde majú trvalý pobyt.


Článok pokračuje po videoreklame

Článok pokračuje po videoreklame

Povolenie sa vyžadovalo len na civilné sobáše, nie na cirkevné.

Podľa novely zákona o rodine schválenej tento mesiac sa od januára budúceho roka zruší aj poplatok za toto povolenie. Pri uzavretí manželstva však budú musieť zaplatiť poplatok, nech už je to kdekoľvek.

Veľa ľudí na Slovensku v skutočnosti nebýva v tom istom meste, kde majú oficiálne trvalé bydlisko. Často to môže viesť k tomu, čo niektorí označili za absurdnú situáciu, keď potrebujú cestovať na veľké vzdialenosti, aby získali povolenie na uzavretie manželstva od jedného matričného úradu v meste, kde skutočne žijú, alebo v iných atraktívnych lokalitách, ako sú zámky či drevené kostolíky. roztrúsených po krajine.

Zmeny priezvisk

Parlament dal zelenú aj novele zákona o mene a priezvisku.

Nová právna úprava spresňuje zápis priezviska do národnej matriky každého dieťaťa, ktoré narodením nadobudne aj štátne občianstvo inej krajiny.

Zákon hovorí: „Rodič dieťaťa je povinný doložiť príslušné potvrdenie alebo verejnú listinu vyhotovenú inou krajinou (napr. cestovný pas dieťaťa), ktorá deklaruje právo na zápis priezviska dieťaťa do knihy narodených v súlade s právnym poriadkom. alebo tradíciou iného štátu, ktorého občianstvo dieťa nadobudlo.“

Medzitým ktokoľvek, kto má v úmysle používať svoje priezvisko aj priezvisko svojho manžela/manželky, bude môcť tak urobiť v poradí, na ktorom sa obaja dohodnú. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy musela žena používajúca dve priezviská používať svoje rodné priezvisko ako druhé.

Zmeniť si ich na spoločné priezvisko budú môcť aj manželia, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje pôvodné priezviská.