Zásady Ochrany Osobných Udajov

Na stránke aktualdnes.sk, dostupnej z https://aktualdnes.sk, je jednou z našich hlavných priorít súkromie našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva stránka aktualdnes.sk a ako ich používame.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našej webovej stránky v súvislosti s informáciami, ktoré zdieľali a/alebo zbierali na aktualdnes.sk. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zhromaždené offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová lokalita. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré vás žiadame poskytnúť, a dôvody, prečo vás žiadame o ich poskytnutie, vám budú jasné, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás dostať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Keď si zaregistrujete účet, môžeme vás požiadať o kontaktné informácie vrátane prvkov, ako je vaše meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi, vrátane:

Poskytovať, spravovať a udržiavať našu webovú stránku
Vylepšite, prispôsobte a rozšírte našu webovú stránku
Pochopte a analyzujte, ako používate našu webovú stránku
Vyvíjajte nové produkty, služby, vlastnosti a funkcie
Komunikovať s vami priamo alebo prostredníctvom jedného z našich partnerov, a to aj v rámci zákazníckeho servisu, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej stránky a na marketingové a propagačné účely
Napíšte vám
Nájdite a predchádzajte podvodom

Log súbory

aktualdnes.sk sa riadi štandardným postupom pri používaní protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov, keď navštívia webové stránky. Všetky hostingové spoločnosti to robia a sú súčasťou analýzy hostingových služieb. Informácie zhromaždené protokolovými súbormi zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a čas, odkazujúce / výstupné stránky a možno aj počet kliknutí. Tieto nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré sú osobne identifikovateľné. Účelom informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov na webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie.

Cookies a Web Beacon

Ako každá iná webová stránka, aj aktualdnes.sk používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníka a stránok webovej lokality, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu používateľského zážitku prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií.

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete v časti „Čo sú súbory cookie“.

Naši reklamní partneri

Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové majáky. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov pre svoje vlastné pravidlá týkajúce sa údajov používateľov. Pre jednoduchší prístup sme nižšie umiestnili hypertextový odkaz na ich zásady ochrany osobných údajov.

Google

Reklamný partner

Zásady ochrany osobných údajov V tomto zozname nájdete Zásady ochrany osobných údajov pre každého z reklamných partnerov aktualdnes.sk.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú súbory cookie, JavaScript alebo Web Beacons, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke aktualdnes.sk, ktoré sa odosielajú priamo do prehliadačov používateľov. Keď k tomu dôjde, automaticky dostanú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na webových stránkach, ktoré navštevujete.

Upozorňujeme, že aktualdnes.sk nemá žiadny prístup ani kontrolu nad týmito súbormi cookie používanými inzerentmi tretích strán.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov aktualdnes.sk sa nevzťahujú na iných inzerentov ani webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si podrobnejšie informácie prečítali v príslušných zásadách ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môže obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa vzdať určitých možností.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom možností prehliadača. Ak chcete zistiť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie pomocou konkrétnych webových prehliadačov, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov podľa zákona CCPA (Nepredávajte moje osobné údaje)
Podľa zákona CCPA majú spotrebitelia v Kalifornii okrem iných práv právo:

Požadovať od spoločnosti, ktorá zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľov, aby zverejnila konkrétne kategórie a časti osobných údajov, ktoré spoločnosť o spotrebiteľoch zhromaždila.

Požiadať spoločnosť o vymazanie všetkých osobných údajov spotrebiteľov zhromaždených spoločnosťou.

Požiadať, aby spoločnosť, ktorá predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredávala osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý užívateľ má nárok na nasledovné:

Právo na prístup – máte právo požadovať kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu: Máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za neúplné.

Právo na vymazanie – za určitých podmienok máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu – za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých podmienok máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak si želáte uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie pre deti

Ďalšou súčasťou našej priority je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby pozorovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali svoju online aktivitu.

aktualdnes.sk vedome nezhromažďuje žiadne osobné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak sa domnievate, že vaše dieťa poskytlo tento typ informácií na našej webovej stránke, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby okamžite odstrániť takéto informácie z našich záznamov.